Δείτε μας στο Google Street View:

Ή Περιηγηθείτε Εικονικά 360° σε όλους τους χώρους του Extreme Cafe σε πλήρη οθόνη: